kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Øvrige kurser Antal hold Status
Temadag for uddannede praktikvejleder 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
Borgere m/misbrugsproblemer med fokus på demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Demens 1 1 Ledige pladser
Demens 2 2 Ledige pladser
Demens 3 7 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 1 Ledige pladser
Forflytningsvejleder 1 Ledige pladser
Vejledning i forflytning 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kliniske opgaver i almen praksis 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Medicinadministration, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Neurorehabilitering af senhjerneskade 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktisk hjælp til ældre 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU og sosu-elever, ajourføring, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Praktikvejl. af PAU- og sosu-elever - EUX, Talent 1 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev/læring 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform, m/fjernundervisnin 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Sosu-arbejde for erfarne medarb.-jobrettet forløb 0 Kontakt skolen
Sårbehandling, behandlingskrævende sår 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde m/fokus på forflytning 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Webdesign byro aabenraa