kursus1    kursus2    kursus3    kursus4


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
Anerkendende kommunikation 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer m/fokus på demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Borgere m/misbrugsproblemer med fokus på demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Demens 1 2 Ledige pladser
Demens 2 2 Ledige pladser
Demens 3 8 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejleder 1 Ledige pladser
Grundlæggende Sosu-arbejde - jobrettet forløb 1 Ledige pladser
Integrationsuddannelse IGU sosu-retning 0 Kontakt skolen
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kliniske opgaver i almen praksis 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Medicinadministration, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Neurorehabilitering af senhjerneskade 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens, m/fjernundervisn. 1 Ledige pladser
Omsorg for borgere med demens, m/fjernundervisn. 1 Ledige pladser
Opsporing og forebyggelse af diabetes 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Personer m/demens, sygdomskendskab, m/fjernundvisn 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering, m/fjernundervisn. 2 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, overbygning 0 Kontakt skolen
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, ajourføring, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Praktikvejl. af PAU og sosu-elever, ajourføring, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Praktikvejl. af PAU- og sosu-elever - EUX, Talent 1 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev/læring 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform, m/fjernundervisnin 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehab., m/fjernundervisn. 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Sosu-arbejde for erfarne medarb.-jobrettet forløb 1 Ledige pladser
Sårbehandling, behandlingskrævende sår 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn, m/fjernundervisn. 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arb. med rehab., m/fjernundervisn. 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren v/demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Uhensigstmæssig adfærd og udadreageren ved demens (Demens 3) 0 Kontakt skolen
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde m/fokus på forflytning 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Rehabilitering som arbejdsform
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Webdesign byro aabenraa