kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Injektion af medicin

Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
23. august 2018 Valgt 27 ledige pladser
28. august 2019 28 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 13. august 2018
Startdato 23. august 2018
Slutdato 23. august 2018
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 761,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 761,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8.00 - 15.25
Beskrivelse Overbygningskursus for dig, som har erfaring med at dosere og udlevere medicin. Du lærer at udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka, samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser fra normale reaktioner ved injektion. Du opnår på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi, at kunne begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om dine handlinger.
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540618amu10
Kursusark Hent pdf
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
27 ledige pladser
Fag til kurset:
Injektion af medicin
Skolefagkode: 47968
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 761,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 761,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter.

Formål:
Efter uddannelsen kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske læremidler og mest anvendte psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted og -teknik og informere borgeren om dine handlinger, og du har kendskab til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Du kan desuden gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Indhold:
På baggrund af tidligere erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning kan deltageren udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Deltageren kan på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal foregå. På baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære optagelse, kan deltageren handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Deltageren kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til gældende retningslinjer.

Webdesign byro aabenraa