kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul

Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
4. september 2018 Kontakt skolen
30. oktober 2018 Valgt 26 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 7. oktober 2018
Startdato 30. oktober 2018
Slutdato 29. november 2018
Varighed 11,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 6078,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 6078,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse En basisuddannelse (grunduddannelse) for dig, som skal være praktikvejleder for pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Du vil på kurset opnå viden om uddannelsen, planlægning af praktik, vejledning af elever og evaluering med det formål at kunne levere en kvalificeret vejledning.
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540618amu122
Kursusark Hent pdf
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
26 ledige pladser
Fag til kurset:
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
Skolefagkode: 48256
Varighed: 11,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 6078,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6078,70 kr.

Målgruppe
Pædagogiske assistenter, Social-og sundhedshjælpere og Social ¿og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.

Formål:
Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Indhold:
1. Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik2. Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations¿ og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave3. Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning 4. Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis5. Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde6. Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence7. Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum 8. Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse 9. Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen 10. Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet11. Deltageren kan planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Webdesign byro aabenraa