kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, overbygning

Valgte hold
Kursussted Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 28. september 2018
Startdato 22. oktober 2018
Slutdato 13. december 2018
Varighed 12,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 6610,40 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 6610,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8.00-15.25
Beskrivelse En overbygningsuddannelse for dig, som vil lære mere om at være praktikvejleder og har basis praktikvejldederuddannelsen. Kurset indeholder mere viden om vejledning og læring, herunder konfliktløsning og kollegial supervison med det formål at kunne variere og kvalificere egen praktikvejlederpraksis ud fra et større kendskab til pædagogisk teori og metoder.
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540618amu100
Kursusark Hent pdf
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
24 ledige pladser
Fag til kurset:
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Skolefagkode: 48381
Varighed: 12,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 6610,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6610,40 kr.

Målgruppe
Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som praktikvejleder eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som praktikvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever, der er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Indhold:
Deltageren kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer Deltageren kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksisDeltageren kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledningDeltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksisDeltageren kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denneDeltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov Deltageren kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Webdesign byro aabenraa