kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Demens 1

Valgte hold
Kursussted Ekstern afholdelse, Skolevej, 6430 Nordborg
Tilmeldingsfrist 27. juli 2018
Startdato 21. august 2018
Slutdato 13. september 2018
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller -sted kr. 250,00
Pris for ledige 2140,25 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2140,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8.00 - 15.25
Beskrivelse Demens 1
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540618amu89
Minimum antal deltagere 20
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Omsorg for personer med demens
Skolefagkode: 44327
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2140,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2140,25 kr.

Målgruppe
Adgang til kurset har social- og sundhedshjælpere og personer med lignende jobfunktioner.

Formål:
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens.

Indhold:
Deltagerne kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. De kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag. Deltagerne kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet. Deltagerne kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger. De har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. Deltagerne kan gennem dialog afdække demensramte familiers belastninger. De kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. De kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer. Deltagerne kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger.

Webdesign byro aabenraa