kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Medvirken til pleje af borger med KOL

Følgende kurser er Social- og Sundhedsskolen Syd godkendt til at udbyde. Ikke alle kurser er på nuværende tidspunkt datosat. Kontakt kursusafdelingen hvis du ønsker at hører mere om mulighederne for afholdelse af de kurser der ikke er datosat.

http://kursusmodul.ef.dk/sosusyd/godkendelser/egne

For mere information kontakt
Pia Buchholt
73331520
pb@sosu-syd.dk
Fag til kurset:
Medvirken til pleje af borger med KOL
Skolefagkode: 40121
Varighed: 5,0 dage

Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Formål:
Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL.

Indhold:
Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL. Deltageren kan endvidere vejlede i forebyggelse af KOL og kan inddrage andre faggrupper og netværk i arbejdet med at forebygge forværring og indlæggelse. Deltageren kan deltage i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. I samarbejdet med borgeren er deltageren bevidst om betydningen af egen kommunikation. Deltageren kan desuden fagligt dokumentere sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Webdesign byro aabenraa