Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Vi tilbyder i samarbejde med IBA - erhvervsakademi Kolding og SOSU FVH følgende akademiuddannelse:

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Bliv klogere på sundhed, pædagogik og forvaltning.

Med en akademiuddannelse i Sundhedspraksis bliver du i stand til, på et højt niveau, at yde omsorg, reflektere og handle med udgangspunkt i både borgerens, de pårørendes og dine samarbejdsparteneres situation, muligheder og behov.

Vi vil arbejde med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsopgaver inden for social- og sundhedsområdet og du vil opnå stærke kompetencer inden for generelle og specialiserede funktioner inden for sundhed, pædagogik og forvaltning.

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis består af flere forskellige moduler.
Foreløbigt er der planlagt følgende:
                        Pædagogik og kommunikation
                        Professionel praksis 
1. kvartal 2018   Pædagogik og kommunikation
2. kvartal 2018   Sammenhængende forløb

Med en akademiuddannelse i Sundhedspraksis kan du bestride funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet samt på det pædagogiske område.
Du kan samtidig arbejde professionelt og selvstændigt i kontakten med borgerne og den offentlige administration.

Uddannelserne er målrettet social- og sundhedspersonale med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer. Det er også muligt for nyuddannede at deltage efter aftale med Jobcentret.
Akademiuddannelsen er på et uddannelsesniveau inden diplomniveau, og giver formelt adgang til diplomuddannelserne. Uddannelsen svarer til et årsværk (=60 ECTS) og kan tages samlet eller et modul af gangen.

Download yderligere info

Webdesign byro aabenraa