kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Øvrige kurser Antal hold Status
Temadag for uddannede praktikvejleder 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
Borgere m/misbrugsproblemer med fokus på demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Demens 1 1 Ledige pladser
Demens 2 2 Ledige pladser
Demens 3 7 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 1 Ledige pladser
Forflytningsvejleder 1 Ledige pladser
Vejledning i forflytning 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kliniske opgaver i almen praksis 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Medicinadministration, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Neurorehabilitering af senhjerneskade 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktisk hjælp til ældre 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU og sosu-elever, ajourføring, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Praktikvejl. af PAU- og sosu-elever - EUX, Talent 1 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev/læring 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform, m/fjernundervisnin 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Sosu-arbejde for erfarne medarb.-jobrettet forløb 0 Kontakt skolen
Sårbehandling, behandlingskrævende sår 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde m/fokus på forflytning 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Webdesign byro aabenraa
×
Information om konflikt

FORELØBIG INFORMATION OM KONFLIKTEN

 

 

KONFLIKTEN INDBEFATTER BÅDE STREJKE OG LOCKOUT

Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen. De faglige organisationer har varslet strejke med virkning fra 4. april 2018 og finansministeriet har varslet lockout med virkning fra 10. april 2018

Forhandlingerne foregår lige nu i forligsinstitutionen. Forligsinstitutionen kan udsætte strejke og lockout med op til 2 gange 14 dage. Senest tirsdag den 3.april om aftenen, ved vi om strejken starter den 4.april.

Vi opdaterer løbende med information her på siden