kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
Borgere m/misbrugsproblemer med fokus på demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Demens 1 1 Ledige pladser
Demens 2 1 Ledige pladser
Demens 3 6 Ledige pladser
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 3 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 2 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 3 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 2 Ledige pladser
Medarb. på Social- og Sundhedsområdet - Jobrettet 1 Ledige pladser
Medicinadministration, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Neurorehabilitering af senhjerneskade 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktisk hjælp til ældre 0 Kontakt skolen
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul 2 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, ajourføring, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajouføring 1 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev-læring 1 Ledige pladser
Psykiatri videreuddannelsesforløb 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Sårbehandling, behandlingskrævende sår 0 Kontakt skolen
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde m/fokus på forflytning 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Webdesign byro aabenraa