kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


Kursusinformation - klik her  |  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome.


 

Medvirken til rehabilitering

Følgende kurser er Social- og Sundhedsskolen Syd godkendt til at udbyde. Ikke alle kurser er på nuværende tidspunkt datosat. Kontakt kursusafdelingen hvis du ønsker at hører mere om mulighederne for afholdelse af de kurser der ikke er datosat.

http://kursusmodul.ef.dk/sosusyd/godkendelser/egne

For mere information kontakt
Pia Buchholt
73331520
pb@sosu-syd.dk
Fag til kurset:
Medvirken til rehabilitering
Skolefagkode: 40126
Varighed: 3,0 dage

Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Formål:
Deltageren kan ud fra rehabiliteringsprincipper samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren.

Indhold:
Deltageren kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder, ligesom deltageren ud fra relevante genoptræningsprincipper kan samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. Deltageren kan endvidere handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, denne møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

Webdesign byro aabenraa