GF1

Grundforløb 1

Grundforløbets 1. del er for dig, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse. Grundforløb 1 er den indledende del af din erhvervsuddannelse og er et forberedende og afklarende forløb, som giver dig 20 ugers undervisning inden for erhvervsuddannelsernes indgang: Omsorg, sundhed og pædagogik. Vi tilbyder fagretningen: Psykologi, livsstil og moderne sundhed.

Her kan du se frem til, at du skal bevæge dig mindst 45 minutter pr. dag i gennemsnit. Du vil møde varierende undervisningsformer hvor der arbejdes med projekter, cases og gruppearbejde. I undervisningen vil der være både teori og praktisk afprøvning i skolens faglokaler og i nærmiljøet. Her vil vi gøre brug af bl.a. køkken, sengestuer, mountainbikes, multibane, it, værksteder og multisal.

Vi arbejder med forskellige pædagogiske metoder, hvor din læringsstil indgår. Undervisningen foregår fortrinsvist på de enkelte hold, hvor du, med udgangspunkt i de fastlagte temaer, arbejder med fagenes mål. Undervejs i forløbet vil der være krav om fremlæggelse og aflevering af forskellige opgaver.

Du vil i løbet af Grundforløb 1 skulle opnå Dansk på E-niveau eller C-niveau samt Psykologi på F-niveau.
Du skal til prøve i Dansk i løbet af Grundforløb 1.

Søg optagelse

Tilmeld dig til Grundforløb 1 via www.optagelse.dk
  • Du skal have bestået hhv. dansk og matematik for at blive optaget
  • Hvis du ikke har dette, kan du komme til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale

Tag grundforløb 1 i Tønder eller Sønderborg

Vi tilbyder grundforløb 1 i Tønder og Sønderborg - tilmeld dig via www.optagelse.dk.

EUD Allround

EUD Allround er et samarbejde mellem handelsskolerne, teknisk skole, landsbrugsskolen og social- og sundhedsskolen i Sønderjylland om et fælles grundforløb.

I forløbet bliver du klogere på dig selv og dine styrker, og hvilke hovedområder på EUD de matcher. Du bliver også klar til at fortsætte på grundforløbets 2. del til august på den skole, du ønsker.

Læs mere om EUD Allround her

Ansøgningsfrister og datoer for holdstart

downloadiconnew  Se ansøgningsfrister og holdstart for Grundforløb ved at klikke her.


downloadiconnew  Se ansøgningsfrister og holdstart for Hovedforløb  ved at klikke her.

Senest ændret mandag, 06 marts 2017 08:48
Webdesign byro aabenraa
×
Information om konflikt

FORELØBIG INFORMATION OM KONFLIKTEN

 

 

KONFLIKTEN INDBEFATTER BÅDE STREJKE OG LOCKOUT

Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen. De faglige organisationer har varslet strejke med virkning fra 4. april 2018 og finansministeriet har varslet lockout med virkning fra 10. april 2018

Forhandlingerne foregår lige nu i forligsinstitutionen. Forligsinstitutionen kan udsætte strejke og lockout med op til 2 gange 14 dage. Senest tirsdag den 3.april om aftenen, ved vi om strejken starter den 4.april.

Vi opdaterer løbende med information her på siden