SOSU hjaelper

SOSU-hjælper


 

 

Vil du være den røde tråd i borgerens liv?
Så er uddannelsen som SOSU-hjælper noget for dig.

Uddannelsen som SOSU-hjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

 
Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

Her kommer du typisk til at arbejde:
På plejehjem og bosteder, hvor der bor mennesker der har brug for hjælp døgnet rundt.
I dag- og aktivitetscentre, hvor du skal hjælpe borgere, der bor i deres eget hjem, men som har behov for professionel pleje og omsorg i dagtimerne.
I hjemmeplejen, hvor du besøger borgerne i deres private hjem og hjælper dem der, hvor de har behov for hjælp.
I private (vikar)bureauer.
 
Din vigtigste opgave er at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv for vedkommende. Du kommer til at hjælpe borgeren med for eksempel rengøring, tøjvask, personlig pleje og omsorg. Du kan også være den person, som han eller hun deler sorger og glæder med.
 
Hvad lærer du på uddannelsen?


På skolen og i praktikken lærer og træner du nemlig alt det, du skal kunne, for at gå direkte fra uddannelse til et job som SOSU-hjælper.

Du lærer og får erfaring med, hvordan du:
Støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed gennem omsorg, pleje og vejledning.
Er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks.
Observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt.
Bruger velfærdsteknologi (for eksempel robotstøvsugere og vaskerobotter) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap.
Samarbejder med borgere med demens og deres pårørende.
 
Fakta om uddannelsen

Uddannelsen varer højst 2 år og 2 måneder og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb. Du begynder på Grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra folkeskolen. Du begynder direkte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen og har mindst et års erhvervserfaring eller uddannelse. Uanset hvad, skal du have 02 i både matematik og dansk for at blive optaget på uddannelsen.

Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. 

Muligheder for efteruddannelseskurser og at uddanne dig som SOSU-assistent med merit
 

 

Senest ændret torsdag, 12 oktober 2017 12:06
Webdesign byro aabenraa
×
Information om konflikt

FORELØBIG INFORMATION OM KONFLIKTEN

 

 

KONFLIKTEN INDBEFATTER BÅDE STREJKE OG LOCKOUT

Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen. De faglige organisationer har varslet strejke med virkning fra 4. april 2018 og finansministeriet har varslet lockout med virkning fra 10. april 2018

Forhandlingerne foregår lige nu i forligsinstitutionen. Forligsinstitutionen kan udsætte strejke og lockout med op til 2 gange 14 dage. Senest tirsdag den 3.april om aftenen, ved vi om strejken starter den 4.april.

Vi opdaterer løbende med information her på siden