kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    kursus4    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2019/2020


 Der er i 2017 indgået en samarbejdsaftale mellem SOSU Syd, SOSU Fyn og SOSU Esbjerg omkring fælles udbud af AMU-kurser  - klik her for at se hvad det betyder for dig.

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Øvrige kurser Antal hold Status
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Kontakt skolen
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 0 Kontakt skolen
Borgere med misbrugproblemer 1 Ledige pladser
Farmologi i somatikken 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejleder uddannelse på SOSU Syd 0 Kontakt skolen
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Introduktion til et Brancheområde F/I 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte SOSU 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 0 Kontakt skolen
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb til ufaglærte omsorgsmedhjælpere 2 Ledige pladser
Medicinadministration 2 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 1 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 1 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 1 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 1 Kontakt skolen
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 0 Kontakt skolen
Omsorg for personer med demens 3 Ledige pladser
Opkvalificering indenfor demens området 1 Ledige pladser
Opkvalificering indenfor demens området - Sønderborg Kommune 2 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med - Guderup plejecenter 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomkendskab 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Praktikvejleder- særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejledning af Pau og SOSU - Overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Sang og Musik i relation med mennesker med demens 2 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 4 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens - Havnbjerg 1 Ledige pladser
Vejledning i forflytning 0 Kontakt skolen
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 0 Kontakt skolen
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Webdesign byro aabenraa