Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Uddannelserne er målrettet social- og sundhedspersonale med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer.

Uddannelserne er målrettet social- og sundhedspersonale med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer. Det er også muligt for nyuddannede at deltage efter aftale med Jobcentret.
Akademiuddannelsen er på et uddannelsesniveau inden diplomniveau, og giver formelt adgang til diplomuddannelserne. Uddannelsen svarer til et årsværk (=60 ECTS) og kan tages samlet eller et modul af gangen.


Der kan søges Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til akademiuddannelserne. SVU-satsen svarer til 60%
af dagpengesatsen. Der er mulighed for at søge midler ved Den Kommunale Kompetencefond. Denne kan støtte med op til kr. 25.000 inden for en periode på 12 måneder, hvis kursisten er kommunalt ansat og omfattet af overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.

Sosu Syd samarbejder med Social- og Sundhedsskolerne i Region Syd omkring akademiuddannelser.
Foreløbigt er der planlagt følgende udbud på Sosu Fyn: klik her.

Senest ændret torsdag, 12 september 2019 10:19
Webdesign byro aabenraa