kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018/19 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Øvrige kurser Antal hold Status
High og Low Arousal - Familieplejen - Sønderborg 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
6-ugers Jobrettet uddannelse, SOSU-medarbejder 1 Ledige pladser
Borgere med multisygdomme 0 Kontakt skolen
Borgere med misbrugsproblemer med fokus på demens 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejleder Modul 1+ Modul 2 0 Kontakt skolen
Ergonomi for administrativt personale 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem - Modul 1 0 Kontakt skolen
Vejledning i forflytning - Modul 2 0 Kontakt skolen
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter 0 Kontakt skolen
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 2 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 1 Ledige pladser
Neuropæda. som redskab i pæda. arb. m. sansestimu 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, Aabenraa Kommune 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, Aabenraa Kommune 2 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Personer med demens - Sygsdomskendskab, Aktiviteter og livskvalitet 1 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering m/fjernundervis. 1 Ledige pladser
Personer med demens 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, Pau-og Sosu-elever 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever basis m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Praktikvejlederens kommunikation med elev/læring 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, Ajouføring med fokus på DIGI-Tech uddannelsen 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, Ajourføring med fokus på DIGI-Tech uddannelsen 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Psykiatri videreuddannelsesforløb 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 3 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 2 Ledige pladser
Sårbehandling, behandlingskrævende sår. 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 1 Ledige pladser
Tværfagligsektorielt arb. m. rehabilitering 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 5 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering
Webdesign byro aabenraa