kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    kursus4    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2019/2020


 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehuset

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

AMU kurser Antal hold Status
Arbejde med sindslidende med misbrug 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugproblemer 1 Ledige pladser
Bredemål og mentalisering - Haderslev dagpleje 0 Kontakt skolen
Farmakologi i psykiatrien 0 Kontakt skolen
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 0 Kontakt skolen
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Introduktion til et Brancheområde F/I 0 Kontakt skolen
Kompetenceforløb til ufaglærte omsorgsmedhjælpere 0 Kontakt skolen
Kompetenceforløb til ufaglærte omsorgsmedhjælpere 0 Kontakt skolen
Medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 4 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - Nevro Tønder 0 Kontakt skolen
Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19 0 Kontakt skolen
Opkvalificering i neuropædagogik med - Guderup plejecenter 0 Kontakt skolen
Opkvalificering indenfor demens området 1 Ledige pladser
Opkvalificering indenfor demens området - Sønderborg Kommune 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder- særlig indsats 0 Kontakt skolen
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Psykiatri Sønderborg kommune 0 Kontakt skolen
Psykiatriske videreuddannelsesforløb Sønderborg I 0 Kontakt skolen
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
Somatisk sygdomme hos borgere med sindslidelser 0 Kontakt skolen
Vejledning i forflytning 0 Kontakt skolen
Voksenhandicap- aldring og demens 1 Ledige pladser

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
Borgere med misbrugproblemer 1 Ledige pladser
Det meningsfulde liv - mennesker med demens 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 0 Kontakt skolen
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 0 Kontakt skolen
Farmologi i somatikken 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejleder uddannelse på SOSU Syd 0 Kontakt skolen
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Introduktion til et Brancheområde F/I 0 Kontakt skolen
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb til ufaglærte omsorgsmedhjælpere 0 Kontakt skolen
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 0 Kontakt skolen
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepljen 0 Kontakt skolen
Medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 4 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 0 Kontakt skolen
Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19 0 Kontakt skolen
Opkvalificering i neuropædagogik med - Guderup plejecenter 0 Kontakt skolen
Opkvalificering indenfor demens området 1 Ledige pladser
Opkvalificering indenfor demens området - Sønderborg Kommune 0 Kontakt skolen
Personer med demens sygdomkendskab 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomskendskab 0 Kontakt skolen
Personer med demens, aktivering 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder- særlig indsats 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning af Pau og SOSU - Overbygning 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 0 Kontakt skolen
Sang og Musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 2 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens - Havnbjerg 0 Kontakt skolen
Vejledning i forflytning 0 Kontakt skolen

Pædagogisk arbejde med børn og unge

AMU kurser Antal hold Status
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 1 Kontakt skolen
6 ugers jobrettet uddannelse, Pæd 1 Ledige pladser
Arbejdet som dagplejer - Grunduddannelse 1 Ledige pladser
Arbejdet som netværksplejefamilie 0 Kontakt skolen
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere.... 1 Ledige pladser
Børns kommunikation og sprog 2 0 Kontakt skolen
Børns sproglige udvikling 1 0 Kontakt skolen
Den styrkede pædagogisk lærerplan 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 0 Kontakt skolen
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 0 Kontakt skolen
Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2 0 Kontakt skolen
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for private dagplejer 0 Kontakt skolen
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 0 Kontakt skolen
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 4 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 1 Kontakt skolen
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Opkvalificering indenfor demens området 0 Kontakt skolen
Opkvalificering indenfor demens området - Sønderborg Kommune 1 Ledige pladser
Opkvalificering indenfor demens området - Sønderborg Kommune 1 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med - Guderup plejecenter 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder- særlig indsats 0 Kontakt skolen
Pædagogmedhjælper i daginstitution 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Webdesign byro aabenraa