kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    Andre udbud 2021    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2020/2021


 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Error

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 2 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Angst og depression hos ældre 1 Ledige pladser
Arbejde med sindslidende med misbrug 0 Kontakt skolen
Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder 1 Ledige pladser
Arbejdet med børn i udsatte positioner 2 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 2 Ledige pladser
Arbejdet med personer med autismespektertilstande 1 Ledige pladser
Arbejdet med recovery i psykiatrien 1 Ledige pladser
Arbejdet med sindslidende med misbrug 1 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer 1 Ledige pladser
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 1 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 1 Ledige pladser
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Hverdagslivet som indsatsområdet - SOSU-arbejdet 1 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 Ledige pladser
Injektion af medicin 2 Ledige pladser
Inkontinens: pleje, behandling og vejledning 1 Ledige pladser
Interkulturel pædagogik 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for pædagogiske medarbejdere 0 Kontakt skolen
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 3 Ledige pladser
Medicinadministration 0 Kontakt skolen
Medvirken til medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Opsporing og omsorg ved dysfagi 1 Ledige pladser
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2 Ledige pladser
Personer med demens, Det meningsfulde liv 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejleder ajourføring m. fokus på simulation 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 2 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Professionalisering af faglige relationer 0 Kontakt skolen
Refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 2 Ledige pladser
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 2 Ledige pladser
Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse 1 Ledige pladser
Støtte ved kognitiv behandling 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Voksenhandicap - aldring og demens 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 2 Ledige pladser
Webdesign byro aabenraa