Kompetenceforløb

  • Læst 19865 gange
 
Hvilke muligheder er der for at sammensætte kompetenceforløb for medarbejdere?
 
SOSU Syd udbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) for alle, der ønsker efteruddannelse inden for det pædagogiske område og social– og sundhedsområdet.
Den enkelte medarbejder kan tilmelde sig udvalgte udbudte kurser via skolens hjemmeside www.sosusyd.dk/kursus. Arbejdspladsen har også mulighed for at sende én eller flere medarbejdere på katalogkurserne.
Skolen kan imidlertid afholde mange flere kurser end dem, der udbydes i kursuskataloget. Se alle mulighederne på www.epos-amu.dk.
Ud fra de mange kursusmuligheder skolen kan tilbyde, har den enkelte virksomhed mulighed for selv at sammensætte et efteruddannelsesforløb målrettet specifikt for egne medarbejdere.
 
Kursus
Antal dage
Indhold
Pris
Dokumentation og evaluering 3

Deltagerne kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. De har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på.

 0 kr.
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1

Deltageren lærer om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden og relevante observationer. Deltageren ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere utilsigtede hændelser samt proceduren herfor. Deltageren ved, at indrapporteringssystemet har et læringssigte og lærer om kerneårsagsanalyse.

 0 kr.
Anerkendende kommunikation 3 Deltagerne opnår kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven.  0 kr.
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 5 Efter endt uddannelse har deltagerne erhvervet færdigheder i at kunne varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem.  0 kr.
Medvirken til lægemiddelbrug 3 Efter uddannelsen kan du medvirke ved administration af borgernes medicin og inddrage borgeren i medicineringen. Uddannelsen giver kendskab til de almindeligst forekommende lægemidler, tværfagligt samarbejde, lovgivning og instrukser i forbindelse med lægemidler.  0 kr.
Borgere med misbrugsproblemer 5

Efter uddannelsen kan du genkende tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer. Du får bl.a. kendskab til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger i forhold til misbrug. Du lærer desuden om din egen rolle og om at inddrage samarbejdspartnere og videregive relevante observationer 

 0 kr.
 
Eksemplet ovenfor viser hvordan et kompetenceforløbe for social- og sundhedshjælpere på 4 uger kan sammensættes. Forløbet kan afholdes over 4 uger eller tilrettelægges fleksibelt og afholdes i split over fx 12 uger, så medarbejderne på den måde kan arbejde med den tilegnede teori i de mellemlæggende splitperioder.
Deltagerprisen er 0 kr. ved hold med 18 deltagere hvor undervisningen afholdes på SOSU Syd.
 
Der gives lønrefusion og kørselsgodtgørelse efter gældende regler. Se www.veug.dk.

På samme måde kan skolen tilrettelægge kompetenceforløb for social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere, handicaphjælpere, familieplejere og andre jobområder der måtte efterspørge kompetenceløft inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.
 
Ønsker virksomheden at afholde kompetenceforløbet lokalt på egen arbejdsplads er dette også en mulighed.
Senest ændret fredag, 05 april 2019 13:43
Webdesign byro aabenraa