Lokalt uddannelsesudvalg

Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) består af et lige stort antal arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter, som rådgiver os om uddannelser, undervisningsplaner, valgfag, praktik samt om arbejdsmarkedsuddannelser, udbudspolitik og samarbejdet med det lokale arbejdsmarked. Lokalt Efteruddannelsesudvalg (LEU) er i dag sammenlagt med LUU.

LUU samarbejder med EPOS - hent relevante links herunder: (Åbner som PDF) 

Forretningsorden
Årshjul for dialog med LUU om udviklingstendenser

Fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland

Formand: Ulla Bram, Haderslev kommune
Trine Plougmann, Aabenraa kommune
Birgit Rasmussen, Tønder kommune
Christina Nørholt, Sønderborg Kommune
Nikolaj Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa


2 Fagkyndige medlemmer repræsenterende Region Syddanmark

Lone Nicolaisen
Ghita Neitzel


7 Fagkyndige medlemmer repræsenterende faglige organisationer

Jytte Østergaard, FOA
Gitte Mikkelsen, FOA
Christel Blenner, FOA
Michael Bothmann Jensen, FOA
Maria Winther Larsen, FOA
Steen Hansen, 3F
Vakant 3F, 3F


Tilforordnet uden stemmeret

Anne Søgaard, underviser/ konsulent for uddannelse
Tina Skafte, Konsulent for efteruddannelse
Vinnie Lerche, Efteruddannelseschef
Julie Jespersen Saustrup - Elev PAU
Vakant - Elev


Observatør

Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør
Louise Gerber, Vicedirektør


Referant

Karen Kulmbak, Ledelsessekretær 

 

Mere i denne kategori: « Rygepolitik på SOSU SYD Kantinen »
Webdesign byro aabenraa