Rygepolitik på SOSU SYD

Klistermærke røgfri 0718 1
Formål:
  • At støtte op omkring røgfri fremtid 2030
  • At elever/kursister/gæster og medarbejdere agerer som gode rollemodeller
  • At SOSU Syd forbereder eleverne til det kommende arbejdsliv uden rygning.
  • At støtte op om, at et flertal af elever på ungdomsuddannelser mener, at røgfri skoletid er et godt forslag til at undgå rygning blandt børn og unge.

Rygepolitik:
 • Det er ikke tilladt at ryge i arbejds- og skoletiden på SOSU Syd 
 • Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikel, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for at ryge i arbejds- og skoletiden.
 • Politikken gælder for alle typer af rygning, herunder også̊ e-cigaretter, snus og lignende.
 • Skolen tilbyder rygestopvejledning i samarbejde med kommunale rygestopkonsulenter, for alle interesserede elever og ansatte. Rygestopkurset er gratis og afholdes bl.a. her på SOSU Syd

Ved overskridelse af rygeforbuddet:
 • 1. gang. Hvis der ryges i skoletiden, indhentes kontaktoplysninger på eleven, og man bliver indkaldt til en samtale ved en røgfriskole vejleder og uddannelsesleder. Her tilbydes mulighed for støtte og vejledning i forhold til røgfri skoletid. Man modtager desuden en skriftlig advarsel ifm. samtalen og der laves et notat på elevsagen. Der gives en mundtlig vejledning og informeres om konsekvenserne, hvis der er en 2. gang. Ansættende myndighed orienteres om overtrædelsen af rygeforbuddet. Ved elever under 18 år orienteres den/de, som har forældremyndigheden. Der er mødepligt til samtalen. Ved udeblivelse modtager man den skriftlige advarsel i e-Boks.
 • 2. gang. Hvis der ryges i skoletiden igen, bliver man hjemsendt midlertidigt fra skolen i en uge. I løbet af hjemsendelsen vil der blive foretaget en vurdering af, om man kan fortsætte uddannelsen i samarbejde med ansættende myndighed. Hvis man er under 18 år, inddrages den/de som har forældremyndigheden samt repræsentant for UU-vejledningen i kommunen. Et notat bliver lagt på elevsagen. Der er mødepligt til samtalen. Ved udeblivelse modtager man besked om bortvisningen i e-Boks.
 • 3. gang der ryges i skoletiden afbrydes uddannelsen. Ansættende myndighed bliver involveret. Hvis man er under 18 år, inddrages den/de som har forældremyndigheden samt repræsentant for UU-vejledningen i kommunen. Et notat bliver lagt på elevsagen. I forbindelse med samtalen modtager man skriftlig information om, at uddannelsen afbrydes.
 • NB: Uddannelsesforløbet betragtes som et samlet hele. Dvs. at en elev, der har haft samtaler på grundforløbet, ikke starter forfra på en ny serie af samtaler på hovedforløbet.

For kursister, gæster og ind i uddannelses elever
 • Hvis en kursist/elev overtræder skolens rygepolitik og efter almindelig påmindelse herom ikke overholder reglerne, kan kursisten/eleven afvises på kurset/forløbet. Den der betaler kurset/arbejdsgiveren orienteres.

 


 
LINKS

Klik  her for at hente en app der kan hjælpe dig med dit rygestop.

https://xhale.dk/

Kræftens bekæmpelse


rygestop@aabenraa.dk    -    rygestop@haderslev.dk    -       rygestop@sonderborg.dk    -    rygestop@toender.dk   

 


 

 

Se pressemeddelelsen om røgfri skoletid ved at klikke her.

 

Webdesign byro aabenraa