Retningslinjer for fravær på grundforløbet

Retningslinjer for fravær på grundforløbet Foto: Lasse Baltzer

- for modtagere af SU og for elever under 18 år

 

Når du starter på en ungdomsuddannelse på SOSU Syd, har vi en forventning om, at du er uddannelsesaktiv.

Du er uddannelsesaktiv, hvis du deltager i den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener og afleverer opgaver efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Det er skolen, der afgør, om du er uddannelsesaktivaktiv.

Hvis skolen erklærer dig uddannelsesinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du vil blive meddelt, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

Er du under 18 år, tager vi under alle omstændigheder kontakt til dine forældre og UU-vejlederen i din kommune.

Din kontaktlærer vil gøre dig opmærksom på, hvis du har for meget fravær, så du har mulighed for at rette op på dit fremmøde.  

Fortsætter fraværet uden rimelig grund, vil skolen indkalde dig til en fraværssamtale, hvor din fremtidige uddannelse drøftes.  

 

 

 

Vejledningen juni 2019.

Webdesign byro aabenraa