Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 1088

Dansk D + Naturfag E som enkeltfag

Har du fået merit for dine faglige og erhvervsfaglige kompetencer, men mangler dansk på D-niveau og/eller naturfag på E-niveau, så har du nu muligheden for at kvalificere dig og blive klar til uddannelsesstart på SOSU-uddannelserne.

SOSU Syd tilbyder dansk D og naturfag på E-niveau, hvilket svarer til forløbet på et grundforløb. Fagene kan læses enkeltvis. Undervisningen vil strække sig over ca. 9 uger som deltidsundervisning (svarende til 2 uger med fuldtidsundervisning). Vi udbyder fagene som 100% fjernundervisning - se afsnittet om fjernundervisning via dette link - det vil sige, at du ikke skal møde fysisk op til undervisning – det kan klares hjemmefra via din computer. Det vil være muligt at mødes med din underviser online hjemmefra via din computer. Der er afleveringsopgaver undervejs i forløbet.
Faget afsluttes med en eksamen. Hertil er der fremmøde på SOSU Syd.

  • fjern naturfag 001
  • fjern naturfag 002
  • fjern 001

Praktisk information

Varighed:              ca. 9 uger som deltidsundervisning
Deltagerpris:        3.433 kr.
Sted:                     Fjernundervisning med fremmøde på SOSU Syd ved eksamen
Kontaktperson:    Efteruddannelsessekretæren
Telefonnr.            73 33 43 00
E-mail:                  kurser@sosu-syd.dk 


downloadiconnew             Download Flyer


Datoer

Der er opstart i ugerne 2, 19, 41 og 46. Når din tilmelding og betaling er registreret får du adgang til materialerne. 
Eksamen afvikles ca.10 uger efter du er begyndt.

Tilmelding

Tilmelding sker via elektronisk formular på www.SOSU Syd.dk (Klik her)

eller ved at skanne QR koden herunder.

QR kode til formular

Økonomi

Der er et deltagergebyr på 3.467 kr.
Deltagergebyret kan tilbagebetales når forløbet er bestået og du er klar til at blive optaget på hovedforløbet. Kontakt kursusadministrationen for hjælp hertil.

Hvis du er ledig skal du henvende dig til dit jobcenter for en aftale.
Der kan ikke søges VEU-godtgørelse til forløbet.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer der ønsker optagelse på SOSU-uddannelserne.

Formål Naturfag

Gennem arbejdet med de naturvidenskabelige fag skal eleverne opnå indsigt i, hvilke spørgsmål det er fagligt relevant at stille med naturvidenskaben som udgangspunkt. Derved kan de få konfronteret deres egne opfattelser af erhvervsmæssige eller dagligdags fænomener med naturvidenskabelige forklaringer.

Indhold Naturfag

Faglige beregninger og matematiske udtryk. Der arbejdes eksempelvis med væskebalance, fortyndinger, dosering og kostberegning herunder energiprocentfordeling.

Grundlæggende kemi. Der arbejdes med typer af bindinger og enkle kemiske forbindelser som ilt, kuldioxid, grundstoffer i maden, salte i relation til sundhedsmæssige og fysiologiske sammenhænge.

Energi og energiomsætning i forbindelsen med kosten herunder kostens sammensætning, de energigivende næringsstoffer samt med vitaminer og mineraler.

Enzymer. Der arbejdes med enzymernes virkning i fordøjelsen og i forbindelse med tøjvask

Syrer, baser og pH-måling. Der arbejdes med pH-værdier i forbindelse med anvendelse af rengøringsmidler og kroppens immunforsvar.

Mikroorganismer. Der arbejdes med mikroorganismers forekomst, vækstbetingelser, udbredelse samt kroppens immunforsvar. Smitteveje og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng, eksempelvis i forbindelse med fødevarer.

I relevante sammenhænge inddrages miljømæssige aspekter i undervisningen.

Formål Dansk

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab.
Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommunikation støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.

Indhold Dansk
Undervisningen retter sig mod elevens faglige uddannelse med udgangspunkt i danskfagets fire overordnede kompetencer: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.
 
I kommunikation og læsning arbejdes bl.a. med kommunikationsanalyse, multimodal kommunikation og repræsentationsformer, argumentation, læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer.
 
I fortolkning og tekstarbejde arbejdes bl.a. med grundlæggende danskfaglige metoder og modeller til iagttagelse, analyse, fortolkning, og vurdering. Dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres.
 
I fremstilling arbejdes bl.a. med skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og forståelse og sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension.
Senest ændret torsdag, 20 januar 2022 12:10
Webdesign byro aabenraa