Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 1088

Realkompetencevurdering

RKV står for RealKompetenceVurdering. Til en RKV vurderer vi dine kompetencer - både dem, som du har bevis på og dem, som ikke er dokumenteret. Ud fra vurderingen finder vi ud af, hvor langt dit grundforløb 2 skal være; om du skal have alle 20 uger eller mindre eller om du evt. kan søge direkte ind på det hovedforløb, som du ønsker.

Du skal være opmærksom på, at dit uddannelsesforløb ikke nødvendigvis starter lige efter din RKV eller på den dato du har søgt optagelse til.

Det skyldes, at alle voksne får et individuelt forløb, som skal afsluttes til en af skolen fastsat eksamensdato.
Efter du har afsluttet din RKV får du tilsendt et dokument i din e-Boks der indeholder din realkompetencevurdering.

Nedenstående oversigt har vi lavet for at give dig svar på mange af dine spørgsmål forud for din RKV.

Hvorfor skal jeg til RKV?

Alle, som er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, skal deltage i en RKV før de kan optages på en erhvervsuddannelse. Det er lovbestemt og skal forstås positivt, fordi det anerkender, at man som voksen måske har nogle erfaringer, som gør at man uddanne sig på kortere tid.

Hvordan foregår RKV?

En RKV på SOSU Syd er 1 dag, hvor du er på skolen fra kl. 08:15 - 15:30. Du bliver en del af en gruppe, som sammen skal løse opgaver af forskellig art: praktiske opgaver, diskussioner ud fra cases og kreative opgaver. Vi tilstræber at skabe et miljø, hvor enhver føler sig godt tilpas og yder det bedste man har i sig. Det er IKKE en eksamen eller en adgangsprøve. Vi skal udelukkende vurdere hvordan dit uddannelsesforløb skal være

Det skal du medbringe

Det er vigtigt, at du medbringer alle relevante dokumenter om skolegang og uddannelse samt erhvervserfaring.

• Afgangsbeviser fra folkeskolens 9.-10. klasse eller VUC. Vi skal have dokumentation for at du har bestået dansk og matematik på minimum G niveau.
• Eventuelle eksamensbeviser fra anden skolegang
• Dokumentation for eventuel uddannelse, også selv om det ikke er relevant for denne uddannelse.
• Dokumentation for eventuel erfaring indenfor social- og sundhedsområdet.
• Dokumentation for evt. tidligere ansættelser uanset fag
• Certifikater for førstehjælp og brandbekæmpelse, hvis du har det.
• Beviser for frivilligt arbejde fx i foreninger.

Medbring hellere for meget end for lidt. Hvis du ikke medbringer dokumentation, vil vi ikke kunne give dig merit/godskrivning for de fag og kompetencer, du er berettiget til.

Tilmelding til RKV

Tilmelding sker på www.voksenuddannelse.dk –  (Hent vejledning ved at klikke her)
se nedenstående vedr. hvis du er i job eller ledig.

Det er en fordel for dig at tilmelde dig via denne vej, da det ikke koster et uddannelsesforsøg
www.voksenuddannelse.dk skal du taste det kviknummer der står nedenfor ved den uge du ønsker at tilmelde dig til

Vi tilbyder RKV i følgende uger:
2022

RKV SOSU, uge   3 – kviknummer 545406RKV03-22
RKV SOSU, uge   8 - kviknummer 545406RKV08-22
RKV SOSU, uge 11-  kviknummer 545406RKV11-22
RKV SOSU, uge 14 – kviknummer 545406RKV14-22
RKV SOSU, uge 18 – kviknummer 545406RKV18-22
RKV SOSU, uge 33 - kviknummer 545406RKV33-22
RKV SOSU, uge 36 - kviknummer 545406RKV36-22
RKV SOSU, uge 38 - kviknummer 545406RKV38-22
RKV SOSU, uge 47 - kviknummer 545406RKV47-22
RKV SOSU, uge 50 - kviknummer 545406RKV50-22

RKV PAU,    uge 41  - kviknummer 545406RKV41-22
RKV PAU,    uge 43  - kviknummer 545406RKV43-22

Hvis du er i job:
Din arbejdsgiver kan søge VEU godtgørelse og derfor skal du få dem til at melde dig til RKV.
Hvis du er i job, men ikke ønsker at involvere din arbejdsgiver, kan du tilmelde dig til vores sekretær for uddannelsesvejledningen på tlf. 7333 4300

Hvis du er ledig:
Tilmeld dig på www.voksenuddannelse.dk som ”privatperson”
Du skal desuden kontakte dit jobcenter, der skal lave en købsaftale på din realkompetencevurdering. Købsaftale skal sendes til uddannelsesvejledningen@sosu-syd.dk

Der er udarbejdet en guide til tilmelding på voksenuddannelse.dk - hent den her

Når du har været til RKV, skal du:
Søge optagelse på grundforløbet på www.optagelse.dk
Husk at medsende din realkompetencevurdering samt skolebeviser.

Hvordan er min økonomi når jeg er til RKV?

Din økonomiske situation under RKV afhænger af flere ting.

  1. Er du i arbejde kan din arbejdsgiver vælge at udbetale løn til dig den dag, som RKV varer. I så fald kan din arbejdsgiver søge VEU-godtgørelse - læs mere her. Hvis din arbejdsgiver ikke betaler løn til dig under RKV, har du selv mulighed for at søge VEU. Vær opmærksom på, at du ikke må holde ferie eller afspadsering, såfremt du søger VEU godtgørelse.

  2. Er du ledig og modtager dagpenge – skal du afklare dine muligheder med jobcenteret (eller A-kassen).

  3. Hvis du ikke har job eller får dagpenge, kan du søge SU under RKV. Du skal selv ansøge via www.su.dk. Vi gør opmærksom på, at såfremt dit uddannelsesforløb starter mere end 4 uger efter RKV, skal du muligvis søge SU igen fra den dato, som din uddannelse starter. Kontakt evt. skolens elevadministration.

Praktiske forhold på skolen

Du skal selv sørge for forplejning til RKV. Du kan vælge at medbringe en madpakke eller købe mad i skolens kantine.

Hvis du ankommer til skolen i bil skal du være opmærksom på at der er parkeringsrestriktioner på skolens område, og området overvåges af parkeringsvagter. Vi henviser derfor til elevparkeringen – se oversigt. Parkering uden for elevparkering sker på eget ansvar.

Det vil fremgå af skolens info-skærme hvilket lokale RKV foregår i.

Senest ændret tirsdag, 01 februar 2022 09:04
Webdesign byro aabenraa